Specjalności: diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyła pierwszy stopień studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i studia podyplomowe „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” oraz studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, wśród których znalazły się m.in. następujące: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży (SWPS we Wrocławiu, 2008), Psychoterapia i poradnictwo (Polski Instytut Terapii Integratywnej w Krakowie, 2010-2011), Diagnoza inteligencji dzieci (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” w Gdańsku, 2014). Diagnoza i terapia zaburzeń wydalania, jedzenia, trichotillomani, złych nawyków (Poza Schematami w Warszawie 19-20.11.2016). Praca z nastolatkiem z niską samooceną ( Poza Schematami w Warszawie 17.10.2015).

Pani Joanna Jeł zajmuje się głównie: oceną poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci od 3 miesiąca życia, diagnozą aktualnego poziomu rozwoju umysłowego i procesów poznawczych: percepcji wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, uwagi, pamięci wzrokowej i jej pojemności, zdolności uczenia się, prowadzeniem terapii dzieci i pomaganiem rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pracą z dorosłymi.