Dyrektor
mgr Urszula Pielacka-Chodoła
e-mail: kontakt@spzozdeblin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek.med. Jarosław Czajkowski

Główny Księgowy
mgr Anna Krygrowska