RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Dęblinie, ul. Rynek 14.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SPZOZ w Dęblinie możecie Państwo kontaktować się z:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
poprzez e-mail: mmysielski@spzozdeblin.pl
lub listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin.