1.07.2023r.

Drodzy Pacjenci, w czerwcu weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia o odwołaniu od 1 lipca 2023r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym zniesiony został m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, poradniach i szpitalach.


Drodzy Pacjenci, przypominamy, że Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dodatkowy kanał rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 za pośrednictwem SMS.

Żeby zapisać się na szczepienie należy wysłać wiadomość o treści “SZCZEPIMY SIE” na numer 664 908 556.

Seniorzy, którzy skończyli 70 lat rejestrację mogą przeprowadzić jeszcze trzema kanałami:

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że jeżeli seniorzy powyżej 70 lat nie mają w swojej okolicy dostępnego terminu szczepienia – mogą wypełnić formularz zgłoszenia. Gdy sytuacja się zmieni i pojawią się nowe wolne terminy, zgłaszający zostanie o tym poinformowany.

Formularz znajduje się na stronie: https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/


Procedura szczepień krok po kroku

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19 zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna.

Poszczególne jej etapy to:

 1. Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
 3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia w naszej Przychodni będą realizowane w dwóch punktach: przy ul. Rynek 14 oraz w Filii na osiedlu Lotnisko przy ul. Kowalskiego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 728 397 533 lub 728 397 529 w godz. od 8.00 do 14.30.


Szanowni Państwo, przypominamy że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie będzie uczestniczyć w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.

Szczepienia w naszej Przychodni będą odbywały się w dwóch punktach: przy ul. Rynek 14 oraz w Filii na osiedlu Lotnisko przy ul. Kowalskiego.

Na szczepienie będziesz mógł umówić się:

 • telefonicznie za pomocą dedykowanej infolinii,
 • online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (gov.pl),
 • bezpośrednio w punkcie szczepień.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 728 397 533 lub 728 397 529 w godz. od 8.00 do 14.30.


Szanowni Państwo, chcemy poinformować, że wniosek o przeprowadzenie szczepień przeciw Covid-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej został rozpatrzony pozytywnie.

Jednocześnie przypominamy, że posiadamy zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015, system zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO 27001:2013 oraz Certyfikat Akredytacyjny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych działaniach dotyczących zapisów na szczepienia.


Drodzy Pacjenci w związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzeniem od 10.10.2020r. (sobota) strefy żółtej w całym kraju przypominany o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z teleporady naszych Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Lekarze udzielają teleporad na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia. Pacjent otrzymuje zalecenia, e-receptę. Lekarze mają również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA). W przypadkach uzasadnionych, po przeprowadzonym wywiadzie lekarz podejmuje decyzję czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

W celu udogodnienia zarejestrowania się do Przychodni przypominamy o możliwości korzystania z aplikacji VisiMed, strony znanylekarz.pl oraz rejestracji on-line poprzez naszą stronę internetową spzozdeblin.pl. Zachęcamy również do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

W celu uzyskania recepty na kontynuację leków można również skorzystać z naszej skrzynki „zapotrzebowania na receptę”, która jest umieszczona przed wejściem do Przychodni.

Przypominamy o zmianach numerów kontaktowych. Obowiązujące numery do rejestracji:

 • (81) 506 55 55
 • (81) 883 06 08
 • (81) 475 47 45
 • (81) 475 47 46

Rejestracja os. Lotnisko:

 • (81) 475 47 52

Zlecenia badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.goc.pl 


Punkt Pobrań na os. Lotnisko

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 20 lipca otwieramy Punkt Pobrań na os. Lotnisko w Dęblinie.

Punkt Pobrań mieści się w Filii Przychodni na os. Lotnisko przy ul. Kowalskiego 302/27L.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 9.00

tel. (81) 865 04 17

Serdecznie zapraszamy!


Skrzynka “zapotrzebowania na receptę”

Drodzy Pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej, od 15 lipca przy wejściu do naszej Przychodni umieszczona jest skrzynka, do której można wrzucić kartkę “zapotrzebowanie na receptę”.

W celu uzyskania recepty na kontynuację leków prosimy o wrzucenie do skrzynki kartki z następującymi danymi (można skorzystać z formularza, który umieszczony jest poniżej):

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • spis leków stałych, na które jest zapotrzebowanie (nazwa, dawka, ilość opakowań)

Kod recepty potrzebny do zakupu leków w aptece będzie przekazywany telefonicznie przez pracownika SPZOZ.

Jednocześnie informujemy, że wciąż istnieje możliwość otrzymania recepty telefonicznie.

Wszelkie zmiany w organizacji pracy SPZOZ spowodowane są wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym. Jednocześnie informujemy, że skrzynka “zapotrzebowania na receptę” będzie funkcjonować niezależnie od dalszej sytuacji epidemiologicznej.

Formularz do pobrania:
Formularz zapotrzebowania na receptę


Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. szczepień na oddziałach noworodkowych;
 2. szczepień obowiązkowych, które zgodnie z PSO powinny być wykonane do 24 miesiąca życia;
 3. szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień;
 4. szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW tupu b, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku;
 5. realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Rekomenduje się ponadto upowszechnianie szczepień:

 1. przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,
 2. przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:

 • stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu;
 • personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie;
 • szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna);
 • dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);
 • w razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów;
 • zaleca się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia: w trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji. Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników. Należy odroczyć szczepienia jeżeli w domu znajduje się osoba:
 • z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
 • kwarantannowana,
 • poddana izolacji w warunkach domowych.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

 • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
 • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że w przychodni wyodrębniono osobne wejście z zewnątrz dla rodziców z dziećmi zakwalifikowanymi do szczepienia.


Informacje dla Pacjentów SPZOZ w Dęblinie ul. Rynek 14

Szanowni Pacjenci, w związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym już z początkiem marca  wprowadziliśmy pierwsze zmiany w funkcjonowaniu przychodni mające na celu ochronę nas wszystkich – Pracowników i Pacjentów. Zatem :

1. Zostały uruchomienie teleporady dla naszych Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Lekarze udzielają teleporad na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia. Pacjent otrzymuje zalecenia, e-receptę. Lekarze mają również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA). W przypadkach uzasadnionych lekarz po przeprowadzonym wywiadzie podejmuje decyzję czy jest niezbędna wizyta pacjenta w miejscu udzielania świadczeń.

2. W ramach profilaktyki Covid-19 zostały wdrożone następujące procedury:

 • Cały personel używa odzieży ochronnej – fartuchów, maseczek, przyłbic oraz rękawic.
 • Prowadzimy systematyczną  dezynfekcję  między innymi klamek, sprzętu i gabinetów lekarskich.
 • Przed wejściem na teren placówki Pacjenci dezynfekują dłonie, mają mierzoną temperaturę a także przeprowadzany wywiad (pacjent wypełnia ankietę zagrożenia COVID-19).

3. W celu zachowania środków bezpieczeństwa zdecydowaliśmy o zmianie miejsca udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Od 4 kwietnia świadczenia NPL udzielane są w siedzibie SPZOZ Filia os. Lotnisko przy ulicy gen.pil. J. Kowalskiego 302/27L.

4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracujemy w systemie zmianowym.

5. Przez 2 tygodnie wspieraliśmy pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Dęblinie w zakresie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dziękujemy im za zaufanie.

Wszelkie wprowadzane przez nas procedury podyktowane są koniecznością zabezpieczenia Personelu i Pacjentów przed zakażeniem koronawirusem. Tylko w ubiegłym tygodniu udzieliliśmy 412 teleporad Pacjentom Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 196 Pacjentom Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Po wcześniejszej konsultacji telefonicznej około 100 osób skorzystało z bezpiecznej wizyty u lekarza specjalisty. Badania z zakresu Medycyny Pracy realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Nasze laboratorium również funkcjonuje z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.   

W celu udogodnienia zarejestrowania się do Przychodni przypominamy o możliwości korzystania z aplikacji VisiMed oraz strony znanylekarz.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Pacjentom za zrozumienie i współpracę. Dzięki temu wszyscy czujemy się bezpieczniej.

Jednocześnie  dziękujemy za wsparcie naszych działań wszystkim życzliwym nam instytucjom, Pani Burmistrz, Radnym, firmie Outlet z Ryk, SFC24 – ich członkom i prywatnym osobom za systematyczne przekazywanie środków ochrony osobistej a także środków dezynfekcyjnych. 

Urszula Pielacka-Chodoła, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Zmiana miejsca udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej

Drodzy Pacjenci, Informujemy, że od piątku 3.04.2020r. Nocna Pomoc Lekarska (NPL) znajdować się będzie w siedzibie SPZOZ Filia os. Lotnisko przy ulicy gen.pil. J. Kowalskiego 302/27L.

Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej udzielane będą tak jak dotychczas – od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do 8.00, a także całodobowo w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Wizyty w NPL nadal realizowane są w systemie teleporady.

Rejestracja w celu ustalenia teleporady odbywa się pod numerem telefonu:

534037258

81 8650417

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wprowadzane są w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszych zaleceń.


Badania z zakresu Medycyny Pracy – zmiany w realizacji

Drodzy Pacjenci, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, jak również w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadzamy zmiany dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy. Zmiany podyktowane są koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2.

Badania z zakresu Medycyny Pracy w SPZOZ realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Wykonujemy badania Pracownikom, którym kończy się termin ważności orzeczenia oraz osobom posiadającym skierowanie na badanie wstępne i kontrolne.

Prosimy o kierowanie Pracowników na badania z zakresu Medycyny Pracy poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny: 728 397 531 w godzinach od 7.00 do 14.30.

W czasie trwania stanu epidemii Pracownicy, którzy zgłoszą się na badania profilaktyczne zostaną poproszeni o przejście procedury profilaktycznej przed wejściem do budynku SPZOZ.

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z teleporady u lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów.

Rejestracja w celu ustalenia teleporady – POZ, AOS

 • 81 5065555
 • 534 037 258
 • 728 397 530

Udzielający teleporady lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia Pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA), e-skierowania oraz kontynuację e-recept. Teleporady Pacjentom POZ są udzielane do godziny 18.00.

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się z Pacjentami, którzy miały wyznaczone termin wizyty u lekarza specjalisty.

Po godzinie 18.00 rejestracja w celu ustalenia teleporady NPL (Nocnej Pomocy Lekarskiej) odbywa się pod nr telefonu : 534037258


Odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci.

Drodzy Pacjenci, uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, na 30 dni od wydania komunikatu, tj. do 18 kwietnia 2020 r.

Zalecenie ma na celu ograniczenie skupisk dzieci i rodziców w przychodniach.

Nowe terminy szczepień będą uzgadniane indywidualnie.


Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?


Uruchomiliśmy nowe numery telefonów dla pacjentów

Drodzy Pacjenci, z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uruchomiliśmy kolejne dodatkowe numery telefonów, pod którymi uzyskają Państwo wszelkie informacje.

W związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym kilka dni temu uruchomiliśmy dla Pacjentów POZ oraz Pacjentów mających zamiar skorzystać z usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej numer telefonu, pod którym otrzymają Państwo teleporadę lekarską.

Z uwagi na dalsze zmiany wprowadzane w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym ograniczenia bezpośredniego kontaktu z lekarzami, uruchomiliśmy kolejne numery telefonów, pod którymi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 18.00 w uzyskają Państwo potrzebne informacje. Wyjątkiem jest Medycyna Pracy. Tu informację uzyskają Państwo do godziny 15.00.

Wykaz numerów kontaktowych

 • USG/RTG – 81 8801079
 • Poradnia Stomatologiczna – 728 397 527
 • Poradnia Ginekologiczna-  728 397 532
 • Medycyna Pracy – 728 397 531
 • Laboratorium – 81 8801069

Rejestracja w celu ustalenia Teleporady – POZ AOS

 • 81 5065555
 • 534 037 258
 • 728 397 530

Przypominamy, że udzielający teleporady lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia Pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA), e-skierowania oraz kontynuację e-recept. Teleporady Pacjentom POZ są udzielane do godziny 18.00.

Po godzinie 18.00 Teleporady do NPL (Nocnej Pomocy Lekarskiej) pod nr telefonu :

534037258

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wprowadzane są w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszych zaleceń.  


Ważna informacja dla Pacjentów POZ i NPL

W związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy Pacjentów mających w zamiarze skorzystać z Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej do korzystania z teleporady (porada udzielana przez telefon).

Pacjenci POZ teleporadę lekarską otrzymają pod numerem telefonu: 534-037-258. Udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia Pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA), e-skierowania oraz kontynuację e-recept. Teleporady Pacjentom POZ są udzielane do godziny 18.00.

Pacjentów mających w zamiarze skorzystanie z Nocnej Pomocy Lekarskiej również zachęcamy do korzystania z teleporady. Otrzymają ją Państwo pod numerem telefonu: 534-037-258.

SPZOZ ul. Rynek 14 tel. 534-037-258.


Informacja dla Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że Pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej mają możliwość skorzystania z teleporady (porada udzielana przez telefon).

Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia Pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA), e-skierowania oraz kontynuację e-recept.

SPZOZ ul. Rynek 14 tel. 534-037-258