CERTYFIKATY

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 jest zgodny z filozofią ciągłego doskonalenia, dzięki czemu zarządzanie jest niezwykle dojrzałym i stabilnym procesem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie kierując się normami ISO 9001:2015 pragnie zapewnić Państwu najwyższą jakość korzystania z naszej oferty medycznej.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013

Posiadanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie Certyfikatu ISO 27001:2013 stanowi dowód na to, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji przeszedł pomyślnie badanie pod względem zgodności z wymaganiami normy określającej najlepsze praktyki w tej dziedzinie. Jest gwarancją, że posiadamy odpowiednie procedury i środki kontrolne, aby chronić swoje zasoby informacji i zarządzać zagrożeniami.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzenia jakością

Certyfikat Akredytacyjny