Oferta pracy

Aktualne posiadamy nowe oferty pracy na stanowisko:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poszukuje osób na stanowisko: Pracownik zarządzający zespołem obsługi gospodarczej
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach POZ/AOS w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę środowiskowego w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci / w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci / w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
ogłoszenie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
rozstrzygnięcie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


Technik elektroradiologi: konkurs ofert 21_10_2020

Technik elektroradiologii rozstrzygnięcie


Pielęgniarka / pielęgniarz: oferta

Oferta pracy dla lekarzy

Aktualnie poszukujemy lekarzy w następujących specjalizacjach:

11.01.2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poszukuje osób na stanowisko – LEKARZ OKULISTA
Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poszukuje osób na stanowisko – LEKARZ OTOLARYNGOLOG
Ogłoszenie

08.12.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poszukuje osób na stanowisko – LEKARZ NEUROLOG
ogłoszenie

18.10.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poszukuje osób na stanowisko – LEKARZ STOMATOLOG
ogłoszenie


29.11.2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poszukuje osób na stanowisko – LEKARZ ENDOKRYNOLOG
ogłoszenie


30.06.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
ogłoszenie


28.05.2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie


28.05.2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza internisty.
rozstrzygnięcie


28.05.2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie


18.05.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie


18.05.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej pod nadzorem (tzw. lekarz na zastępstwo).
ogłoszenie


18.05.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, lekarza internisty.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
ogłoszenie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.

konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę.

unieważnienie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni Okulistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

konkurs ofert okulista


Lekarz kardiolog: konkurs kardiolog 21_10_2020

Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie


Lekarz chirurg: konkurs_chirurg_2019_12_16

Rozstrzygnięcie: roz_chirurg_2019_12_19


Lekarz psychiatra: ogloszenie_psychiatria_2019_12_18

Nasze motto

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

SPZOZ-w-Dęblinie-klauzula