Oferta pracy

Aktualne posiadamy nowe oferty pracy na stanowisko:

Technik elektroradiologi: konkurs ofert 21_10_2020

Technik elektroradiologii rozstrzygnięcie


Pielęgniarka / pielęgniarz: oferta

Oferta pracy dla lekarzy

Aktualnie poszukujemy lekarzy w następujących specjalizacjach:

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.

konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę.

unieważnienie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni Okulistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

konkurs ofert okulista


Lekarz kardiolog: konkurs kardiolog 21_10_2020

Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie


Lekarz chirurg: konkurs_chirurg_2019_12_16

Rozstrzygnięcie: roz_chirurg_2019_12_19


Lekarz psychiatra: ogloszenie_psychiatria_2019_12_18

Nasze motto

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

SPZOZ-w-Dęblinie-klauzula