29.11.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (dostawa i montaż unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do poradni stomatologicznej w SPZOZ w Dęblinie).
Zaproszenie


9.11.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (dostawa i montaż unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do poradni stomatologicznej w SPZOZ w Dęblinie).
Zaproszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważnienie


16.03.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej)
Zaproszenie
Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


13.03.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (zakup wraz z dostawą szczepionek na potrzeby SPZOZ w Dęblinie)
Zaproszenie
Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty