Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka w Poradni POZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w PZP przez psychologa w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ w zakresie NPL przez pielęgniarki w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ przez lekarza w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej został zakończony.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ przez pielęgniarki Szkolne w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie przez psychologa.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni POZ w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie w zakresie superwizji.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego, terapeutę uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie w zakresie superwizji.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego, terapeutę uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedycznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Poradnia Preluksacyjna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ortopedę w Poradni Ortopedycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Poradnia Neurologiczna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dermatologa w Poradni Dermatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wraz z dostawą szczepionek na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Okulistę w poradni Okulistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach AOS w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach POZ/AOS przez pielęgniarki w formie umowy zlecenia został zakończony.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii posiadającego kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń w Pracowni rentgenodiagnostyki SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości budynkowej.
zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na: Wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach AOS w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
rozstrzygnięcie 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
rozstrzygnięcie 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez Technika elektroradiologii.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń w PO.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń w POZ w formie umowy zlecenia
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza internisty.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie superwizji na rzecz psychologów zatrudnionych w SPZOZ w Dęblinie.
Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę środowiskowego w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci / w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: zakup wraz z dostawą materiałów, narzędzi, leków oraz środków specjalnego przeznaczenia stomatologicznego na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: zakup wraz z dostawą materiałów, leków oraz środków medycznych na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: Wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup wraz z dostawą szczepionek na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.
zawiadomienie 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.
konkurs

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.
konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ w zakresie NPL w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu technika elektroradiologii.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez kardiologa w poradni kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.
rozstrzygnięcie – L.DZ.SPZOZ-ZP/16/20

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.
rozstrzygnięcie – L.DZ.SPZOZ-ZP/15/20

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Reumatologa w poradni Reumatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę szkolną w POZ SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
rozstrzygnięcie