Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


25.09.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie w ramach “Ośrodka Psychoterapii i Psychologii dla dzieci”.
rozstrzygnięcie


12.09.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


4.09.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ przez pielęgniarki posiadające kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń pielęgniarki szkolnej.
rozstrzygnięcie


31.08.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ przez lekarza w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


30.08.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych POZ przez pielęgniarki posiadające kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń pielęgniarki szkolnej.
konkurs


29.08.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
rozstrzygnięcie


29.08.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


21.08.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka w Poradni POZ w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


7.07.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
rozstrzygnięcie


3.07.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


29.06.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


14.06.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę uzależnień w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


14.06.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


14.06.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


14.06.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


7.06.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Pracowni Fizjoterapii w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


12.05.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


18.04.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


18.04.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


18.04.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


29.03.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


6.03.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez endokrynologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


22.02.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pulmonologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


22.02.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ przez lekarza w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


22.02.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


22.02.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Diabetologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka w Poradni POZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie