Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup wraz z dostawą szczepionek na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.
zawiadomienie 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.
konkurs

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.
konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ w zakresie NPL w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu technika elektroradiologii.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez kardiologa w poradni kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.
rozstrzygnięcie – L.DZ.SPZOZ-ZP/16/20

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.
rozstrzygnięcie – L.DZ.SPZOZ-ZP/15/20

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Reumatologa w poradni Reumatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę szkolną w POZ SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
rozstrzygnięcie