Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę uzależnień w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
rozstrzygnięcie


1.02.2024r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w Poradni Stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie.
rozstrzygnięcie


12.12.2023r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż unitu stomatologicznego.
rozstrzygnięcie