Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie.
unieważnienie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę.

unieważnienie 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni Okulistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

konkurs ofert okulista


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na: Zakup wraz z dostawą szczepionek na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.

konkurs oferta pielęgniarka 


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.

konkurs ofert pielęgniarka


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu technika elektroradiologii w Pracowni rentgenodiagnostyki w siedzibie Zleceniodawcy przy ul. Rynek 14 w Dęblinie w formie umowy zlecenia.

kurs ofert technik elektroradiologii


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w poradni Kardiologicznej  SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

konkurs ofert kardiolog


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843). Wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Oferta cenowa/plik do pobrania

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi do postępowania konkursowego L.Dz.SPZOZ-ZP.16.20

Załącznik 2a


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843). Wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Oferta cenowa/plik do pobrania

zał. nr 1


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
konkurs ofert protetyk


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Reumatologa w poradni Reumatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs ofert reumatolog


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

Dotyczy: Wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.

SKM_świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej


Zawiadomienie o unieważnieniu
SKM unieważnienie

Zawiadomienie o błędzie w ofercie

zawiadomienie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

Dotyczy: Wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.
Świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
SKM_konkursofertpielegniarka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w poradni stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty.
konkursoudzielanieświadczeńzdrowotnych

Ogłoszenie o zmianie/modyfikacji Materiałów Informacyjnych i Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w poradni stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty.
SKM konkursnaudzielanieświadczeń

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w poradni stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty.
SKM_dentysta

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
SKM_C224e20021913180

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni Chirurgicznej SPZOZ w Dęblinie.
konkurs_chirurg_2019_12_16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogloszenie_psychiatria_2019_12_18