17.07.2024 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez reumatologa w Poradni Reumatologicznej w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs reumatolog

________________________________________________

17.07.2024 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

konkurs lekarz POZ

_________________________________________________

18.06.2024 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


3.06.2024 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Konkurs


20.05.2024 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Konkurs


20.02.2024 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę uzależnień w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia.
Konkurs


02.02.2024 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
konkurs


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w poradni stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty.
konkurs


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychoterapeutę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs

Unieważnienie.
unieważnienie


1.09.2023r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz SPZOZ w Dęblinie.
Konkurs
Formularz-ofertowy

31.08.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Konkurs


24.08.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza.
konkurs


24.08.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Konkurs


23.08.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
konkurs


23.08.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


21.08.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Konkurs


14.08.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka w Poradni POZ w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs

17.08.2023r.

Wydłużenie terminu składania ofert.
informacja


4.07.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
konkurs


23.06.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ginekologa-Położnika w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs

Wydłużenie terminu składania ofert.
informacja


23.06.2023r

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez endokrynologa w Poradni Endokrynologicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


2.06.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Pracowni Fizjoterapii w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


1.06.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę uzależnień w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


1.06.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


1.06.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


1.06.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


05.05.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


11.04.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


11.04.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


11.04.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w zakresie programu oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


20.03.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ginekologa-Polożnika w Poradni Ginekologiczno-Polożniczej SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


27.02.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Endokrynologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


22.02.2023r.

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Endokrynologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
unieważnienie


13.02.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pulmonolog w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


13.02.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


13.02.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Endokrynologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


13.02.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Diabetologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


13.02.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


25.01.2023r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dietetyka w Poradni POZ w ramach rozszerzonego budżetu powierzonego opieki koordynowanej w SPZOZ w Dęblinie.
Ogłoszenie


20.12.2022r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
ogłoszenie


20.12.2022r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


20.12.2022r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


Ogłoszenie przedłużeniu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  rodzaju  Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  rodzaju  Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  rodzaju  Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie
ogłoszenie


Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.
ogłoszenie


Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki szkolnej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
konkurs
formularz oferty


Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych w SPZOZ w Dęblinie.
Ogłoszenie o konkursie
SWKO
Załącznik 1 SWKO
Załącznik 2 SWKO
Załącznik 3 SWKO
Formularz ofertowy


Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
konkurs


Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie
Wydłużenie terminu


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego, terapeutę uzależnień w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


28.07.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
unieważnienie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez endokrynologa w Poradni Endokrynologicznej SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez endokrynologa w Poradni Endokrynologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie superwizji na rzecz psychologów zatrudnionych w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego, terapeutę uzależnień w poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Psychiatrę w Poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Reumatologa w Poradni Reumatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ginekologa-Położnika w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Urologa w Poradni Urologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Diabetologa w Poradni Diabetologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Chirurga w Poradni Chirurgicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Alergologa w Poradni Alergologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ortopedę w Poradni Preluksacyjnej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dermatologa w Poradni Dermatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Neurologa w Poradni Neurologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.
Unieważnienie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zaproszenie
Załącznik (oferta cenowa)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Zakup wraz z dostawą szczepionek na potrzeby SPZOZ w Dęblinie”
Zawiadomienie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.
Zaproszenie
Oferta cenowa


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
Zaproszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni Okulistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w SP ZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach POZ/AOS w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach POZ/AOS w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu technika elektroradiologii w Pracowni rentgenodiagnostyki.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu się postępowanie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
zawiadomienie


Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości budynkowej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
ogłoszenie 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust.1 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych. Wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.
zaproszenie

Lab of 5.21

odpowiedź na pytanie SPZOZ.ZP5.21


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
ogłoszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
zawiadomienie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o zmianie terminu postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
ogłoszenie


Ogłoszenie o zmianie terminu postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu technika elektroradiologii w Pracowni rentgenodiagnostyki w siedzibie Zleceniodawcy przy ul. Rynek 14 w Dęblinie w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (umowa zlecenie).
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie 


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie terminu postępowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie

Unieważnienie konkursu
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci / w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie

Unieważnienie konkursu
ogłoszenie 


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej pod nadzorem (tzw. lekarz na zastępstwo).
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, lekarza internisty.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie superwizji na rzecz psychologów zatrudnionych w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie 


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę środowiskowego, w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci / w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogłoszenie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki.
ogłoszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SPZOZ w Dęblinie.

SKM_Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Odpowiedź na pytanie dotyczące oferty cenowej na zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie dotyczące oferty cenowej na zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Odpowiedź


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: zakup wraz z dostawą materiałów, leków oraz środków medycznych na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.

SKM_Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Odpowiedź na pytanie dotyczące oferty cenowej na zakup materiałów, leków oraz środków medycznych

Odpowiedź na pytanie dotyczące oferty cenowej na zakup materiałów, leków oraz środków medycznych (2)

Odpowiedź na pytanie dotyczące oferty cenowej na zakup materiałów, leków oraz środków medycznych (3)

Odpowiedź na pytanie dotyczące oferty cenowej na zakup materiałów, leków oraz środków medycznych (4).


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: zakup wraz z dostawą materiałów, narzędzi, leków oraz środków specjalnego przeznaczenia stomatologicznego na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.

SKM   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Odpowiedzi na pytania dotyczące oferty cenowej na zakup materiałów stomatologicznych. Zmiana terminu składania ofert.

odpowiedzi 

Formularz

Formularz of.

Odpowiedzi na pytania dotyczące oferty cenowej na zakup materiałów stomatologicznych.


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego w poradni psychologicznej dla dzieci w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) na: Wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.

SKM_zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni okulistycznej SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie.
unieważnienie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni chirurgicznej w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.

konkurs


Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę.

unieważnienie 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okulistę w poradni Okulistycznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

konkurs ofert okulista


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na: Zakup wraz z dostawą szczepionek na potrzeby SPZOZ w Dęblinie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.

konkurs oferta pielęgniarka 


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w formie umowy zlecenia.

konkurs ofert pielęgniarka


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu technika elektroradiologii w Pracowni rentgenodiagnostyki w siedzibie Zleceniodawcy przy ul. Rynek 14 w Dęblinie w formie umowy zlecenia.

kurs ofert technik elektroradiologii


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w poradni Kardiologicznej  SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

konkurs ofert kardiolog


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843). Wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Oferta cenowa/plik do pobrania

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi do postępowania konkursowego L.Dz.SPZOZ-ZP.16.20

Załącznik 2a


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843). Wykonywanie na rzecz SPZOZ w Dęblinie badań laboratoryjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Oferta cenowa/plik do pobrania

zał. nr 1


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej.
konkurs ofert protetyk


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Reumatologa w poradni Reumatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.
konkurs ofert reumatolog


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

Dotyczy: Wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.

SKM_świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej


Zawiadomienie o unieważnieniu
SKM unieważnienie

Zawiadomienie o błędzie w ofercie

zawiadomienie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

Dotyczy: Wykonywanie na rzecz pacjentów SPZOZ w Dęblinie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium znajdującym się na terenie miasta Puławy.
Świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.
SKM_konkursofertpielegniarka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w poradni stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty.
konkursoudzielanieświadczeńzdrowotnych

Ogłoszenie o zmianie/modyfikacji Materiałów Informacyjnych i Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w poradni stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty.
SKM konkursnaudzielanieświadczeń

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w poradni stomatologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty.
SKM_dentysta

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w SPZOZ w Dęblinie przez osoby uprawnione do wykonywania zawodu pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
SKM_C224e20021913180

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga w poradni Chirurgicznej SPZOZ w Dęblinie.
konkurs_chirurg_2019_12_16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego w SPZOZ w Dęblinie.
ogloszenie_psychiatria_2019_12_18