SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

W ramach kontraktu z NFZ oferujemy dorosłym i dzieciom, bezpłatną opiekę medyczną w zakresie:

  • porad psychiatrycznych
  • porad w zakresie uzależnień
  • porad psychologicznych
  • sesje wsparcia psychospołecznego
  • sesje psychoterapii

Więcej informacji i zapisy:

tel. 81 883 06 08