SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

Poradnię tworzy zespół specjalistów: lekarz psychiatra, psycholodzy kliniczni oraz terapeuci uzależnień.

Skierowanie

Aby skorzystać ze świadczeń nie potrzebujesz skierowania. Na leczenie zapraszamy osoby uzależnione lub współuzależnione, czyli osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą. Zapraszamy także osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Zadania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Głównymi zadaniami Poradni jest diagnozowanie zaburzeń spowodowanych:

 • używaniem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin:

 • osób używających alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

W Poradni realizowane są programy psychoterapii dla:

 • osób uzależnionych od alkoholu
 • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

Udzielane są indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla:

 • osób uzależnionych od alkoholu
 • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

Prowadzone są również działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych.

TEST BALTIMORSKI – szczerze o sobie

Czy picie jest dla Ciebie szczególnie przyjemne i odprężające? Traktujesz alkohol jako swoisty środek na poprawę humoru? Sięgasz po niego gdy tylko masz zły nastrój, jesteś przygnębiony lub coś Cię zdenerwuje?

Jeżeli zaczynasz mieć problemy związane z piciem alkoholu lub jeżeli jest coś w Twoim zachowaniu, co zaczyna Cię niepokoić – przeczytaj ten tekst i odpowiedz TAK lub NIE na postawione pytania. Odpowiadając, weź pod uwagę ostatni rok. Odpowiadaj szczerze, nie oszukuj siebie.

 1. Czy tracisz na picie coś z Twego czasu pracy?
 2. Czy picie czyni Twoje pożycie domowe nieszczęśliwym lub mniej szczęśliwym?
 3. Czy pijesz, dlatego, że jesteś nieśmiały wobec innych?
 4. Czy picie przynosi ujmę Twojej opinii?
 5. Czy miałeś kiedykolwiek wskutek picia trudności finansowe?
 6. Czy wskutek picia wpadasz w złe towarzystwo?
 7. Czy twoje picie jest powodem zmartwień w twojej rodzinie?
 8. Czy odkąd pijesz zmniejszyła się twoja ambicja?
 9. Czy pragniesz pić codziennie o tej samej porze?
 10. Czy następnego ranka odczuwasz potrzebę picia?
 11. Czy z powodu picia nie możesz zasnąć, budzisz się lub śpisz niespokojnie?
 12. Czy odkąd pijesz zmniejszyła się Twoja sprawność fizyczna i umysłowa?
 13. Czy picie odbija się na twojej pracy zawodowej lub innych twoich sprawach życiowych?
 14. Czy pijesz, aby zagłuszyć troski lub dolegliwości?
 15. Czy pijesz czasami samotnie?
 16. Czy kiedykolwiek wskutek picia straciłeś pamięć o tym, co robiłeś i gdzie byłeś?
 17. Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z lekarzem, pogotowiem itp. wskutek picia?
 18. Czy pijesz, aby wzmocnić pewność siebie lub chęć „pokazania się”?
 19. Czy kiedykolwiek byłeś w szpitalu, w izbie wytrzeźwień, ambulatorium lub innym zakładzie z powodu Twego picia?
 20. Czy miałeś kiedykolwiek w stanie nietrzeźwym konflikt w lokalu czy jakimś miejscu z innymi osobami?
 21. Czy cieszysz się na myśl o napiciu się i szukasz ku temu okazji?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na jedno z 21 pytań oznacza to ostrzeżenie, że możesz stać się człowiekiem uzależnionym od alkoholu.

Dwie odpowiedzi TAK – prawdopodobnie już jesteś lub wkrótce staniesz się uzależniony od alkoholu.

Trzy odpowiedzi TAK oznaczają, ze powinieneś natychmiast zwrócić się do lekarza. Bez jego pomocy nie wyleczysz się. Sam nie będziesz miał siły zerwać z nałogiem.

Powyższe pytania zostały skonstruowane i są stosowane w szpitalach: uniwersyteckim w Baltimore w USA, w John Hopkins University w celu zbadania, czy pacjent jest alkoholikiem.