SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

Lek. med. Mariusz Całus

Dzień tygodnia Godziny pracy w gabinecie Wizyty domowe
Poniedziałek
Wtorek 15:00 – 18:00
Środa
Czwartek
Piątek

Lek. med. Elżbieta Lewtak-Sidor

Dzień tygodnia Godziny pracy w gabinecie Wizyty domowe
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 8:00 – 14:30

Lek. med. Jarosław Marcinko (pediatra)

Dzień tygodnia Godziny pracy w gabinecie Wizyty domowe
Poniedziałek 15:00 – 18:00
Wtorek
Środa 8:00 – 11:00
Czwartek 15:00 – 18:00
Piątek

 

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

  • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6. r.ż., w tym:
    • wizyty patronażowe w 3.-4. m-cu życia w 9. m-cu dziecka,
    • testy przesiewowe w 12. m-cu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,
  • świadczenia profilaktyki gruźlicy,
  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta,
  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta.