SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież z powiatu ryckiego w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Zwróć się do ośrodka jeśli:

  • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
  • Masz problem z komunikacją z dzieckiem lub występuje brak relacji.
  • Dziecko nie radzi sobie w trudnych sytuacjach, podejmuje zachowania autodestrukcyjne.
  • Dziecko wykazuje zaburzenia neurorozwojowe.

 W ramach pomocy w ośrodku oferujemy:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne
  • porada psychologiczne
  • sesje psychoterapii indywidualnej
  • sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej
  • sesje wsparcia psychospołecznego
  • Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego

Praca Ośrodka oparta jest na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Pomoc udzielana jest także za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Organizacja udzielania świadczeń

Aby zgłosić się na konsultację nie potrzebne jest skierowanie od lekarza. Świadczenie jest bezpłatne, w ramach NFZ.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Kontakt telefoniczny: 81 883 06 08; 796 447 902

e-mail: kontakt@spzozdeblin.pl

Rejestracja internetowa: https://lekarzebezkolejki.pl/placowka/gabinet-psychologiczny-dla-dzieci-i-mlodziezy/deblin

Zapraszamy do polubienia strony Ośrodka na FB https://www.facebook.com