SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Kowalskiego 302 w Dęblinie świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla powiatu ryckiego udzielane są od 1 marca 2019 roku.

Godziny pracy

Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w nocny, w dni wolne i świąteczne można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • wykonanie planowych iniekcji

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie