SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

Nasza przychodnia zapewnia Państwu kompleksową obsługę oraz możliwość skorzystania z porad lekarskich w zakresie Medycyny Pracy.

W zakres naszej oferty wchodzą:

Badania profilaktyczne:

 1. wstępne;
 2. okresowe;
 3. kontrolne;

W pełnym zakresie również:

 1. badania uczniów;
 2. badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 3. badania wysokościowe;
 4. wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy;
 5. badania psychologiczne
 6. akcje profilaktyczne – nasze akcje obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy. Program ten poszerzamy o akcje szczepień ochronnych, badań profilaktycznych itd.

Zapewniamy przeprowadzenie na miejscu wymaganych prawem konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych, m.in.:

 1. badań laryngologicznych, w tym audiometrii;
 2. badań okulistycznych, m.in. (widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienia;
 3. badań neurologicznych;
 4. testów psychotechnicznych;
 5. EKG;
 6. RTG;

Na mocy art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 220 poz. 1416 z 12 grudnia 2008) Pracownicy przyjmowani są na badania profilaktyczne w Poradni Medycyny Pracy wyłącznie po podpisaniu przez zakład pracy umowy na te świadczenia. Informujemy, że podpisanie tej umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami czy zbędnymi formalnościami oraz ograniczeniami dla zakładów pracy.Badania wykonywane są w ciągu jednego dnia łącznie ze wszystkimi niezbędnymi badaniami dodatkowymi i konsultacjami specjalistycznymi.

Zakład Medycyny Pracy jest stale kontrolowany i nadzorowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie.

W ramach Medycyny Pracy przyjmuje: Lek. med. Jarosław Czajkowski

W sprawach dotyczących przygotowania do badań oraz innych bieżących informacji i wyjaśnień udziela:

 1. St.piel Teresa Pieńkosz

Więcej informacji pod nr. telefonu: 728 397 531

Badania lekarskie dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadzane będą przez lekarzy :

 1. Lek. med. Jarosław Czajkowski;
 2. Lek. med. Andrzej Wojtaś;

W ramach medycyny pracy prowadzony jest również Gabinet Badań Psychotechnicznych.

Badania psychotechniczne wykonuje: p. Anita Grdeń.

Więcej informacji pod nr. telefonu: 728 397 531

Świadczone są tu usługi z zakresu psychologii pracy w zakresie badań:

 1. badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz osób i towarów;
 2. kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 3. kontrolne badania instruktorów i egzaminatorów;
 4. kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
 5. kierowców pojazdów służbowych;
 6. kierowców skierowanych przez policję;
 7. kierowców samochodowych służbowych kat. ,,B’’;
 8. operatorów maszyn budowlanych;
 9. operatorów wózków widłowych;
 10. osób wykonujących prace na wysokościach;
 11. osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 12. osób ubiegających się o tzw. świadectwo kwalifikacji;

Odbiór wyników tego samego dnia.

Skierowanie na badania

W celu ułatwienia korzystania ze świadczeń Poradni Medycyny Pracy proszę wypełnić poniższe dokumenty.

Skierowanie na badania

Obowiązkowa ankieta dla pacjenta

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

Szczegółowych informacji na temat oferty oraz zawierania umów udziela:

Anna Wiak- awiak@spzozdeblin.pl, 81 475 475 0 wew. 150