SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otolaryngologii
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowana poprzez:

 1. Porady specjalistyczne oraz kompleksowe – badania lekarskie, udzielane albo zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne, ordynowanie koniecznych leków.
 2. Świadczenia zabiegowe – zabiegi medyczne, realizowane w gabinetach zabiegowych.

Świadczenia medyczne, jakie możemy uzyskać w poradniach specjalistycznych należą do grupy zwanej ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi. Określane są jako porady specjalistyczne. Nieodpłatne usługi dostępne są w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z naszą placówką medyczną umowę (szczegóły w wykazie poradni).

Godziny pracy Poradni Specjalistycznych

Dzień tygodnia Godziny pracy poradni AOS
Poniedziałek 8:00 – 20:00
Wtorek 8:00 – 20:00
Środa 8:00 – 20:00
Czwartek 8:00 – 20:00
Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00 – 14:00

Pamiętaj o tym, że:

 1. Skierowanie nie jest wymagane do poradni: ginekologicznej oraz psychiatrycznej, do pozostałych poradni musimy posiadać skierowanie od lekarza POZ bądź innego specjalisty.
 2. Posiadamy wykwalifikowanych lekarzy pracujących również w szpitalach na terenie województwa lubelskiego, a także w jego obrębie.
 3. Do poradni specjalistycznej możemy zapisać się osobiście bądź telefonicznie.
 4. Lekarz kierujący pacjenta do poradni specjalistycznej zobowiązany jest określić rodzaj poradni do której nas kieruje np. kardiologicznej, reumatologicznej, neurologicznej.
 5. Nie istnieje pojęcie rejonizacji.
 6. Nie trzeba również być pacjentem naszego POZ, aby móc leczyć się specjalistycznie.