• Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

  Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Opieka w POZ sprawowana jest przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz pielęgniarkę i higienistkę szkolną.

  W ramach POZ prowadzone są między innymi:

  1. profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy;
  2. porady patronażowe;
  3. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
  4. szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane);
  5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej.

  Godziny pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Dzień tygodnia Godziny pracy poradni POZ
  Poniedziałek 8:00 – 18:00
  Wtorek 8:00 – 18:00
  Środa 8:00 – 18:00
  Czwartek 8:00 – 18:00
  Piątek 8:00 – 18:00

  Opieka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za realizację szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

 • PORADNIA ALERGOLOGICZNA

  Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Opieka w POZ sprawowana jest przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz pielęgniarkę i higienistkę szkolną.

  W ramach POZ prowadzone są między innymi:

  1. profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy;
  2. porady patronażowe;
  3. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
  4. szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane);
  5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej.

  Godziny pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Dzień tygodnia Godziny pracy poradni POZ
  Poniedziałek 8:00 – 18:00
  Wtorek 8:00 – 18:00
  Środa 8:00 – 18:00
  Czwartek 8:00 – 18:00
  Piątek 8:00 – 18:00

  Opieka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za realizację szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).