Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Od 4 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami w środowisku prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.

Jako terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży ceni sobie współpracę z rodziną i środowiskiem wychowawczym już we wczesnym rozwoju dziecka. Uczestnicząc w ramach zespołu wielospecjalistycznego, pomaga we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wspiera koordynację opieki i dostęp do różnorodnych placówek.