Psycholog, biegły sądowy. Od ponad 20 lat zajmuje się pomocą psychologiczną w formie poradnictwa, interwencji kryzysowej oraz diagnozy, adresowaną głównie do osób dorosłych. Absolwentka studiów podyplomowych na cenionych polskich uczelniach w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej, doradztwa zawodowego, coachingu oraz kursów i szkoleń dotyczących profilaktyki uzależnień oraz rozwoju osobistego. Posiada uprawnienia w zakresie badań w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Weryfikuje umiejętności, korzystając z superwizji. W pracy terapeutycznej proponuje arteterapię, czerpiąc inspiracje ze sztuki.

W polu zainteresowań zawodowych mgr Anny Sabały-Wierzbickiej znajduje się rozwój człowieka i wzmacnianie potencjału w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Aktualnie poszerza kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej.