Lek. med. Waldemar Klimasiński jest specjalistą chorób wewnętrznych, transfuzjologii klinicznej, medycyny lotniczej oraz medycyny pracy. Pełni obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiej gamy schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych. Kluczowymi problemami, które lekarz Waldemar Klimasiński diagnozuje są: choroby układu oddechowego, choroby serca i układu krążenia, choroby układu dokrewnego, choroby układu moczowego, choroby układu kostno-stawowego, choroby układu pokarmowego, cukrzyca i jej powikłania oraz choroby wieku podeszłego.