Lek. med. Jarosław Marcinko w 1996 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną. Lekarz specjalista w zakresie pediatrii oraz medycyny lotniczej. Zajmuje się profilaktyką szczepień, badaniami profilaktycznymi, chorobami dziecięcymi.