Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (psychologia – psychologia sądowa) oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (psychologia kliniczna – psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa). Doktor nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny po 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym realizowanym w krakowskim centrum szkoleniowo-terapeutycznym “Tercognitiva” oraz terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Joanna Biegańska-Banaś ukończyła 4-letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej – neuropsychologii, a także studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej oraz neuropsychologii; posiada uprawnienia pedagogiczne.
Poza Centrum pracuje jako asystent w Zakładzie Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz psycholog Oddziału i Poradni Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach klinicznych oraz w poradniach psychologicznych dedykowanych pacjentom z chorobami somatycznymi i zaburzeniami psychicznymi.
Szczególnie bliska jest jej praca nad trudnościami emocjonalnymi i poznawczymi towarzyszącymi różnorodnym przewlekłym chorobom somatycznym, jak cukrzyca, czy zaburzenia narządu żucia; pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.