20.11.2019
Ogłoszenie o postępowaniu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawione do wykonywania zawodu pielęgniarki w formie umowy zlecenia.

20.11.2019
Ogłoszenie o postępowaniu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Kardiologa w poradni Kardiologicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.

20.11.2019
Ogłoszenie o postępowaniu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Chirurga w poradni Chirurgicznej SPZOZ w Dęblinie przez osoby wykonujące zawód lekarza.