SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA POZ

Odpowiadając na poniższe pytania, prosimy zaznaczyć jedną z odpowiedzi.

1. Czy wizyta Pana/Pani w naszej Przychodni odbywa się z poszanowaniem godności osobistej?
Zdecydowanie takTakRaczej takNie

2. Czy wizyta Pana/Pani u lekarza odbywa się z zachowaniem zasad prywatności?
Zdecydowanie takTakRaczej takNie

3. Czy obecność osób trzecich podczas wizyty u lekarza ma miejsce po uzyskaniu Pana/Pani zgody?
Zdecydowanie takTakRaczej takNie

4. Czy może Pan/Pani uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego leczenia?
Zdecydowanie takTakRaczej takNie

5. Czy Pan/Pani uzyskuje zrozumiałą informację o swoim stanie zdrowia podczas wizyty lekarskiej?
Zdecydowanie takTakRaczej takNie

6. Czy rejestracja Pana/Pani w naszej Przychodni odbywa się sprawnie?
Zdecydowanie takTakRaczej takNie

Dane dotyczące pacjenta wypełniającego ankietę:
1. Płeć
KobietaMężczyzna

2. Przedział wiekowy:
18-39 lat40-65 latpowyżej 65 lat

3. Wykształcenie:
podstawowezawodoweśredniewyższe

4. Ile razy w miesiącu korzysta Pan/Pani z wizyty w naszej Przychodni?
rzadziej niż 1 raz w roku1-2 razy w roku3-6 razy w roku1 raz w miesiącu2-4 razy w miesiącuwięcej niż 4 razy w miesiącu

5. Czy Pan/Pani jest zapisana do lekarza rodzinnego w naszej Przychodni?
TakNie

6. Jakiej poradni, usługi dotyczy Pana/Pani opinia?

7. Miejsce na Państwa uwagi, sugestie: