SPZOZ Dęblin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie

- SPZOZ w Dęblinie, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji Edycja nr 6. Zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO IEC 27001:2014-12.

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA POZ

  ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA

  Ankieta skierowana jest do pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszej Przychodni.
  Państwa opinie, sugestie i uwagi posłużą do wdrożenia rozwiązań poprawiających jakość naszej pracy.
  Ankieta jest anonimowa. Składa się z dwóch stron. Dziękujemy za jej wypełnienie!

  PŁEĆ kobietamężczyzna

  WIEK poniżej 18 lat18-40 lat41-65 latpowyżej 65 lat

  Jak często korzysta Pan/Pani z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszej Przychodni
  rzadziej niż 1 raz w roku1-2 razy w roku3-6 razy w roku1 raz w miesiącuczęściej niż raz w miesiącu

  Proszę wybrać placówkę, której dotyczy ankieta
  ul. Rynek 14ul. Kowalskiego

  REJESTRACJA I OCENA OGÓLNA PLACÓWKI

  1. Jak ocenia Pan/Pani wyposażenie i estetykę poczekalni i gabinetów (ilość miejsc siedzących, wieszaków, klimatyzację)
  bardzo dobrzedobrześrednioźle

  2. Jak ocenia Pan/Pani dostęp i jakość informacji dla pacjentów oraz oznakowanie wewnątrz placówki (informacje o prawach pacjenta, usługach, dostępie do dokumentacji medycznej, możliwość składania skarg i wniosków)
  bardzo dobrzedobrześrednioźle

  3. Jak ocenia Pan/Pani proces rejestracji (komunikatywność i kompetencje personelu, poszanowanie godności i intymności pacjenta)
  bardzo dobrzedobrześrednioźle

  4. Jak ocenia Pan/Pani rejestrację telefoniczną (czas oczekiwania na połączenie, komunikatywność i kompetencje personelu)
  bardzo dobrzedobrześrednioźle

  Sugestie i uwagi:

  OPIEKA PIELĘGNIARSKA

  1. Jak ocenia Pan/Pani komunikatywność, uprzejmość i kompetencje pielęgniarek i położnych
  bardzo dobrzedobrześrednioźle

  2. Czy świadczenia medyczne w gabinecie pielęgniarki i położnej odbywają się z zachowaniem poszanowania godności i prawa do intymności pacjenta
  takraczej takraczej nienie

  3. Jak ocenia Pan/Pani jakość i zrozumiałość informacji przekazywanej przez pielęgniarki/położne na temat wykonywanych czynności medycznych (na czym polega procedura, informacje o skutkach czy prawie do odmowy)
  bardzo dobrzedobrześrednioźle

  4. Czy obecność osób trzecich podczas wizyty u pielęgniarki/położnej ma miejsce po uzyskaniu zgody pacjenta
  takraczej takraczej nienie

  Sugestie i uwagi:

  OPIEKA LEKARSKA

  1. Czy wizyta w w gabinecie lekarskim odbywa się z zachowaniem poszanowania godności i prawa do intymności pacjenta
  takraczej takraczej nienie

  2. Czy obecność osób trzecich podczas wizyty u lekarza ma miejsce po uzyskaniu zgody pacjenta
  takraczej takraczej nienie

  3. Czy w trakcie wizyty uzyskał/a Pan/Pani zrozumiałą informację o swoim stanie zdrowia
  takraczej takraczej nienie

  4. Czy może Pan/Pani współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o planowanych badaniach, konsultacjach i leczeniu
  takraczej takraczej nienie

  Sugestie i uwagi