W niedzielę, 17.12.2023 roku mieliśmy przyjemność gościć Państwa podczas Dnia Otwartego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny) przy ul. Michalinowskiej 1 w Dęblinie. Udział w wydarzeniu wzięła m.in. Dyrektor SPZOZ, Urszula Pielacka-Chodoła, Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, Radni Rady Miasta: Patrycja Wojewoda-Sieklicka, Maciej Jakubik oraz Andrzej Kurowski.

Ośrodek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 1.02.2021 roku. Od samego początku opiekę psychologiczną zapewniają w nim doświadczeni specjaliści – psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. W ramach Ośrodka zapewniamy dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Oferujemy:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne
  • porada psychologiczne
  • sesje psychoterapii indywidualnej
  • sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej
  • sesje wsparcia psychospołecznego
  • wizyty, porady domowe lub środowiskowe, realizowane w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego

Terapię zaczynamy już w poczekalni. Robimy wszystko, żeby już tam nasi pacjenci poczuli się swobodnie, bezpiecznie. Pomaga to w późniejszej terapii, do której podchodzimy holistycznie. Terapię dopasowujemy do pacjenta i jego potrzeb. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to żeby pomóc pacjentowi współpracujemy ze sobą zarówno wewnątrz Ośrodka, jak i z podmiotami zewnętrznymi. Jeżeli widzimy, że nasze możliwości pomocy się wyczerpały, szukamy jej dla pacjenta na zewnątrz – wyjaśniała podczas wydarzenia koordynator Ośrodka, psycholog Joanna Jeł.

Z pomocy psychologicznej w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny) korzysta 450 dzieci i młodzieży.

Na terenie Filii nr 2 przy ulicy Michalinowskiej 1 pomoc psychologiczną otrzymują także pacjenci, którzy są po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. O tym, jak sięgnąć po pomoc w ramach realizacji “Dęblińskiego Programu Terapeutycznego dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia” opowiedziała podczas Dnia Otwartego psycholog dr Magdalena Łuka.

Trauma może dotyczyć każdego z nas. Nie możemy przewidzieć, a co za tym idzie nie dopuścić do sytuacji, które mogą wywołać u nas traumę. Są to wydarzenia nieprzewidywalne. Pamiętajmy, że ze względu na dalekosiężne konsekwencje takiego stanu, nie warto czekać z sięgnięciem po pomoc. Ten proces wymaga pomocy specjalistów. Trzeba dać sobie pomóc – mówiła psycholog dr Magdalena Łuka. – Bardzo dużym atutem tego miejsca, w jakim się znajdujemy jest kompleksowość. Mamy tu możliwość udzielania pomocy psychologicznej zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom – podkreślała.

Program “Dębliński Program Terapeutyczny dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia” realizowany jest w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia skierowanego do osób z doświadczeniem traumy. Na terenie województwa lubelskiego tylko trzy placówki otrzymały możliwość jego realizacji, w tym SPZOZ w Dęblinie. Natomiast w Polsce możliwość taką otrzymało 18 podmiotów. Do dziś po pomoc w ramach programu realizowanego w SPZOZ w Dęblinie sięgnęło 80 osób.

Serdecznie dziękujemy Pani Burmistrz, Beacie Siedleckiej za przekazanie budynku pod działalność Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Z pomocy psychologicznej korzysta tu 450 osób. Natomiast w ramach programu leczenia traumy po pomoc sięgnęło dotychczas 80 osób. Pokazuje to, że była to i jest bardzo potrzebna inicjatywa – podkreślała podczas wydarzenia Dyrektor SPZOZ, Urszula Pielacka-Chodoła. 

Natomiast Burmistrz Miasta Dęblin, Beata Siedlecka wyraziła swoje podziękowanie za zaangażowanie w tworzeniu Ośrodka oraz realizacji programu leczenia traumy.

Lekarze i terapeuci tu pracujący, to pełni zapału ludzie, otwarci i kreatywni. Dziękuję za ich zaangażowanie a Pani Urszuli Pielackiej – Chodoła Dyrektor SPZOZ w Dęblinie za zorganizowanie tak wspaniałej kadry i przyjaznego zaplecza. Zapraszamy wszystkich, którzy czują potrzebę skorzystania z tego rodzaju pomocy do tej wyjątkowo przyjaznej placówki – powiedziała podczas spotkania Burmistrz Miasta Dęblin, Beata Siedlecka.

O tym, jak sięgnąć po pomoc dowiesz się tu – https://spzozdeblin.pl/2023/04/26/6801/

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Leave a reply