Drodzy Pacjenci, już jutro (19.10) o godzinie 21.00 kończy się głosowanie w Plebiscycie Hipokrates 2023, prowadzonym przez Kurier Lubelski pod patronatem NFZ. Przypominamy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek 14 w Dęblinie ponownie został nominowany do nagrody Przychodnia Roku. 

Ponadto nasz lekarz – lek. med. Mariusz Całus znalazł się na liście nominowanych do tytułu Lekarz Rodzinny Roku.

Dodatkowo nasi pediatrzy – lek. med. Małgorzata Flak oraz lek. med. Elżbieta Lewtak-Sidor zostali nominowani do tytułu Pediatry Roku.

Przypominany, że w ubiegłym roku dzięki Waszym głosom zdobyliśmy I Miejsce w powiecie ryckim w kategorii Przychodnia/Gabinet Roku. Tym samym awansowaliśmy do wojewódzkiego finału plebiscytu, w którym zajęliśmy 5 miejsce.

Od ubiegłego roku zakończyliśmy i podjęliśmy wiele ważnych przedsięwzięć. To dla Was, drodzy Pacjenci, zmieniamy się na lepsze! Poniżej wymieniamy te najważniejsze.

Dostosowaliśmy placówkę do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Zakończyliśmy prace związane z przedsięwzięciem pn. „Dostosowanie POZ placówki SPZOZ w Dęblinie do standardów dostępności plus”. Uzyskane wsparcie finansowe w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia” w wysokości 644 411,50 tys. zł pozwoliło nam na dostosowanie naszej placówki do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży oraz osoby starsze.

Dębliński Program Terapeutyczny dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin”

Od 1 kwietnia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Zdrowotnym w Dęblinie przy ul. Rynek 14 realizujemy program pn. „Dębliński Program Terapeutyczny dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia”. Dzięki temu możemy oferować fachową pomoc osobom, które znalazły się w bardzo trudnym momencie swojego życia.

Konferencja “TRAUMA – i co dalej?”

30 czerwca 2023 r. w Dęblinie odbyła się zorganizowana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie Konferencja „TRAUMA – i co dalej?”. Patronatem Honorowym wydarzenie objęła Burmistrz Miasta Dęblin, Beata Siedlecka. Partnerem Konferencji było Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

Głównym celem Konferencji było propagowanie interdyscyplinarnego podejścia do problemu traumy oraz integracja przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się tym zagadnieniem.

Opieka koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

W tym roku w SPZOZ wdrożyliśmy także opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej. Przypominamy, że w ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta. Dla Pacjentów oznacza to lepszą dostępność do świadczeń oraz kontakt z koordynatorem, który m.in.: ustala terminy badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych, przekazuje informacje o kolejnych etapach terapii.

Do Zespołu SPZOZ dołączyli nowi specjaliści

Do Poradni Stomatologicznej dołączyła lek. dent. Sylwia Jakubicz. W Zespole opieki koordynowanej porad udziela dietetyk Pani Julia Kolek oraz Pani mgr Ilona Aleksandrowicz-Niedziela. W ramach programu leczenia traumy porad udzielają: dr Magdalena Łuka, dr Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz, mgr Aneta Komar, mgr Małgorzata Wałecka, dr Marcin Wałecki. Do Poradni Uzależnień dołączyła mgr Aneta Nowicka. Natomiast do Poradni Ginekologicznej dr Bartłomiej Barczyński.

Ponownie zachęcamy do oddania na nas głosu.

Zagłosować na SPZOZ można pod linkiem:

https://kurierlubelski.pl/spzoz-deblin/pk/5338617/pg/10469

link do oddania głosu na Lekarza Rodzinnego Roku:

lek. med. Mariusz Całus

link do oddania głosu na Pediatrę Roku:

lek. med. Małgorzata Flak

lek. med. Elżbieta Lewtak – Sidor

DZIĘKUJEMY!

Leave a reply