10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Zdrowie psychiczne jest bardzo ważną sferą, od którego zależna jest jakość naszego życia. Codzienne tempo życia, narażenie na ciągły stres, brak czasu dla siebie i bliskich, jak również brak czasu na odpoczynek i wyciszenie sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w strefie emocjonalnej i psychicznej.

Problem ten może dotknąć dzieci, młodzież, dorosłych, jak również seniorów. Dlatego w tym ważnym dniu przypominamy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek 14 w Dęblinie udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom w różnym wieku.

W SPZOZ funkcjonuje:

  • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. W Ośrodku zapewniona jest opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Aby zgłosić się na konsultację nie potrzebne jest skierowanie od lekarza. Świadczenie jest bezpłatne, w ramach NFZ.

Kontakt telefoniczny: (81)8830608; 796 447 902

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego, gdzie w ramach kontraktu z NFZ oferujemy dorosłym i dzieciom, bezpłatną opiekę medyczną w zakresie: porad w zakresie uzależnień, porad psychologicznych, sesje wsparcia psychospołecznego, sesje psychoterapii.

Więcej informacji i zapisy: 81 883 06 08

  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w ramach której na leczenie zapraszamy osoby uzależnione lub współuzależnione, czyli osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą. Zapraszamy także osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Aby skorzystać ze świadczeń nie potrzebujesz skierowania. Poradnię tworzy zespół specjalistów: lekarz psychiatra, psycholodzy kliniczni oraz terapeuci uzależnień.

Zapisy: (81)5065555 ;  (81)8830608;  (81)4754745 ;  (81)4754746

  • Ponadto od 1 kwietnia br. w SPZOZ realizujemy program pn. „Dębliński Program Terapeutyczny dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia”. Projekt jest pilotażowym programem Ministerstwa Zdrowia skierowanym do osób z doświadczeniem traumy.

W programie udział mogą wziąć osoby oraz ich rodziny, które są po trudnych, traumatycznych doświadczeniach obejmujących: uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym; doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej; uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym; doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru; doświadczenie straty; doświadczenie przewlekłej choroby (np. nowotworu).

Osobom zakwalifikowanym do udziału w programie zaproponujemy BEZPŁATNĄ diagnozę oraz pomoc psychologiczną.

Więcej informacji i zapisy : 574301671

 

 

Leave a reply