Drodzy Pacjenci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek 14 w Dęblinie realizujemy opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej.

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta.

Kogo obejmuje opieka koordynowana? 

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

  • kardiologii,
  • diabetologii,
  • chorób płuc,
  • endokrynologii.

Co zyskuje Pacjent?

Korzyści dla Pacjentów to przede wszystkim lepsza dostępność do świadczeń oraz dostęp do koordynatora, który m.in.: ustala terminy badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych, przekazuje informacje o kolejnych etapach terapii, dba o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Jak skorzystać z opieki koordynowanej?

Do opieki koordynowanej kwalifikuje Twój lekarz POZ. Zapytaj o to na najbliższej wizycie.

Wszelkich informacji udziela również nasz koordynator pod nr tel. 81 475 4750 wew. 147.

Leave a reply