Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek 14 w Dęblinie 21.07.2023r. obchodził Jubileusz 30-lecia. Uroczystość odbyła się w Sali Balowej Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie.

W wydarzeniu udział wzięli Wiceminister Piotr Bromber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Poseł na Sejm RP Leszek Kowalczyk, Wicestarosta Rycki Monika Kośmińska, Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej Patrycja Wojewoda – Sieklicka, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej, Dariusz Cenkiel, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie Anna Żaczek, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Monika Żmuda, Członkowie Rady Społecznej SPZOZ pracownicy SPZOZ oraz zaproszeni goście.

Uroczystość była znakomitą okazją do podsumowania działalności oraz wspomnień. Tuż po powitaniu gości Dyrektor Urszula Pielacka-Chodoła zaprezentowała osiągnięcia jednostki, w tym inwestycyjne SPZOZ z ostatnich 5 lat podkreślając, iż  nie możemy zapominać o poprzednich dyrektorach SPZOZ-u.: „Dzięki ich umiejętnościom nasza firma przeszła przez różnorodne etapy rozwoju. A my budowaliśmy na ich fundamentach, gotowi na nowe wyzwania i możliwości”.

W ciągu tych 5 lat SPZOZ poszerzył swoją ofertę świadczeń m.in. o Poradnię terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. Wdrożono opiekę koordynowaną POZ oraz Zintegrowany System Zarządzania Jakością w tym Akredytację POZ.

Z powodzeniem w SPZOZ zrealizowano między innymi program E-stetoskop, Projekt Dostępność Plus POZ. Obecnie prowadzony jest m.in. wciąż cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem Program Profilaktyka 40+ oraz pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia skierowany do osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pn. “Dębliński Program Terapeutyczny dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia”.

W ubiegłym roku w pierwszym etapie plebiscytu Kuriera Lubelskiego „Hipokrates 2022” SPZOZ otrzymał  pierwsze miejsce w powiecie ryckim w kategorii Najlepsza Przychodnia” – mówiła z dumą Dyrektor, jednocześnie podkreślając szczególną rolę całego zespołu w rozwoju placówki.

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu na przestrzeni tych 5 lat udało się zmienić oblicze naszej placówki, wdrożyć nowe poradnie i produkty. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za trud, wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie w swoją pracę – podkreślała Dyrektor Urszula Pielacka-Chodoła.

Następnie w formie symbolicznego drzewa ukazała strukturę całego SPZOZ-u podkreślając rolę każdego pracownika placówki: „To wspaniale, że wspólnie zmieniamy wizerunek SPZOZ-u poprzez realizację naszych projektów! Ktoś kiedyś powiedział… Społeczeństwo staje się wybitne, gdy starzy ludzie sadzą drzewa, choć wiedzą, że nie usiądą w ich cieniu. Być może my nie skorzystamy z tych drzew, które teraz sadzimy, ale robimy to żeby następne pokolenia mogły się skryć w bezpieczne miejsce gdzie udzieli im się pomocy medycznej. Jestem dumna, że mogę Państwu towarzyszyć w rozwoju. Ta historia SPZOZ-u to historia każdego z nas” – dodała.

Następnie głos zabrał Piotr Bromber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który docenił kierunek w jakim rozwija się placówka. Podkreślił, że na przykładzie dęblińskiego SPZOZ-u widać, jak zmienia się ochrona zdrowia w Polsce.  Wiceminister podkreślił także jak ważna są inwestycje w kadry. Wspomniał o inwestycjach w infrastrukturę, zwiększających się nakładach oraz rosnącym prestiżu zawodów medycznych i dużym zainteresowaniu młodych ludzi studiowaniem na  kierunkach medycznych. Wiceminister zaznaczył, że na przykładzie dęblińskiego SPZOZ widać jak ważne jest też budowanie relacji międzyludzkich, bo to gwarancja silnego, dobrze współpracującego zespołu, który niesie pomoc pacjentom.

Po przemówieniu Wiceminister wręczył odznaki honorowe „Za zasługi w ochronie zdrowia”.

Otrzymali je: Iwona Abramowicz, Michał Głodek, Barbara Gola, Jarosław Czajkowski, Anna Krygrowska, Elżbieta Lewtak-Sidor, Monika Łubianka, Urszula Pielacka-Chodoła oraz Lidia Wróbel. Odznakami honorowymi wyróżnieni zostali także nieobecni podczas Jubileuszu Małgorzata Flak oraz Jerzy Piskorski.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zgromadzeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez solistki Małej Rewii Tanecznej Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie: Mercedes Szulen, Natalię Sitnik oraz Patrycję Kondej. O oprawę muzyczną wieczoru zadbał zespół Jazz Event Band.

Jubileusz 30-lecia SPZOZ Patronatem Honorowym objęła Burmistrz Miasta Dęblin.

Partnerami wydarzenia byli Lotnicza Akademia Wojskowa oraz Miejski Dom Kultury
w Dęblinie.

Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Twój Głos, tudeblin.pl oraz dnews.pl.

 

 

 

 

Leave a reply