30 czerwca w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Konferencja „TRAUMA – i co dalej?” w ramach realizacji “Dęblińskiego Programu Terapeutycznego dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia”. Jej organizatorem był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Patronatem Honorowym wydarzenie objęła Burmistrz Miasta Dęblin, Beata Siedlecka. Konferencja organizowana była w Partnerstwie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dęblinie.

Przybyłych gości oraz prelegentów powitała Dyrektor SPZOZ Urszula Pielacka-Chodoła. Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się: dr Magdalena Łuka, dr Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz, mgr Renata Kapusta-Kawka, lek.med. Maria Tertychenko, mgr Aneta Nowicka oraz Daniel Polak.

Moderatorem konferencji była  dr Magdalena Łuka. Wykład wprowadzający w tematykę traumy wygłosiła dr Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz.

Konferencja stała się miejscem spotkania przedstawicieli różnych środowisk – m.in.:  medycznych, wojskowych, urzędowych, oświatowych, instytucji kultury. Z pozoru wszystkie bardzo się od siebie różnią, jednak przedstawiciele każdego z nich spotykają się z problematyką traumy. Uczestnicy podjęli takie tematy jak: przemoc domowa, traumatyczne doświadczenia w wojsku, uzależnienia, trauma dzieciństwa, traumy związane z utratą bliskich, chorobami przewlekłymi, doświadczenia działań wojennych.

Jeżeli ktoś doświadcza przemocy domowej to generalnie mówimy o tym, że to nie jest moment na rozpoczęcie terapii traumy. To jest moment na to żeby udzielić wsparcia innego typu. Przede wszystkim zabezpieczyć tę osobę. Poszukać pewnych rozwiązań, często nawet organizacyjno-prawnych. Uspokoić, zabezpieczyć. Odciąć od tej sytuacji przemocy. Dopiero później, kiedy osoba jest spokojniejsza, wyciszona, nie jest narażona na bezpośrednie działanie przemocowego np. partnera, czyli nie mieszkają już razem, nie ma bezpośredniego oddziaływania, dopiero wtedy możemy wprowadzić elementy psychoterapii nakierowane na pomoc polegającą na leczeniu traumy – podkreślała podczas Konferencji dr Magdalena Łuka.

Licznie zebrani uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji panelowej. Konferencja ukazała ogromną potrzebę wymiany myśli, doświadczeń praktycznych między przedstawicielami różnych środowisk. Wydarzenie pozwoliło spojrzeć na problematykę traumy z różnych perspektyw, zarówno ze strony osób pokrzywdzonych, jak i tych, które również doświadczają niejednokrotnie traumy pomagając potrzebującym.

Podsumowania Konferencji dokonała Dyrektor SPZOZ przedstawiając między innymi ofertę leczenia traumy w placówce. “Dębliński Program Terapeutyczny dla osób z doświadczeniem traumy
i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia” realizowany jest w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia skierowanego do osób z doświadczeniem traumy. Projekt realizowany będzie do końca przyszłego roku i wciąż można z niego skorzystać.

Warto dodać, że na terenie województwa lubelskiego tylko trzy placówki otrzymały możliwość jego realizacji, w tym SPZOZ w Dęblinie. Natomiast w Polsce możliwość taką otrzymało 18 podmiotów.

W Konferencji wzięli udział między innymi: Burmistrz Miasta Dęblin, Beata Siedlecka, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Monika Żmuda, Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach, Piotr Kienig, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej, Dariusz Cenkiel, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, Grażyna Szczepańska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie, Beata Kursa, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, Lilianna Dąbrowska.

Patronami medialnymi byli: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Impuls, To Nasz Region, Twój Głos, Dnews.pl oraz TuDeblin.pl.

Leave a reply