W dniu 30 czerwca 2023 r. w Dęblinie odbędzie się Konferencja „TRAUMA – i co dalej?”, której organizatorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. Patronatem Honorowym wydarzenie objęła Burmistrz Miasta Dęblin, Beata Siedlecka. Konferencja organizowana jest w Partnerstwie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

Głównym celem Konferencji jest propagowanie interdyscyplinarnego podejścia do problemu traumy oraz integracja przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się tym zagadnieniem. Kierowana jest nie tylko do profesjonalistów, którzy na co dzień spotykają się z tą problematyką, lecz także do wszystkich osób szukających informacji, pomocy dla siebie i swoich bliskich.

Konferencję rozpocznie wykład wprowadzający w problematykę traumy. W dalszej części zaplanowano również panel dyskusyjny, który dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu zaproszonych prelegentów pozwoli przedstawić wielowymiarowość zagadnienia traumy. Tematyka panelu obejmie zagadnienia z zakresu przemocy domowej, uzależnień i współuzależnień, wypadków komunikacyjnych, doświadczenia straty a także traumy dzieciństwa oraz doświadczenia uchodźczego w związku z konfliktem zbrojnym.

Wydarzenie odbędzie się w ramach realizacji “Dęblińskiego Programu Terapeutycznego dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin pod hasłem „Niewypowiedziane cierpienia”. Z kolei program realizowany jest w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia skierowanego do osób z doświadczeniem traumy. Na terenie województwa lubelskiego tylko trzy placówki otrzymały możliwość jego realizacji, w tym SPZOZ w Dęblinie. Natomiast w Polsce możliwość taką otrzymało 18 podmiotów.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum Sił Powietrznych przy ul. Lotników 1 w Dęblinie. Początek zaplanowano w godzinach 10.00-14.00. Wydarzenie ma charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Leave a reply