Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce 5 maja to także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Każdy z nas ma prawo do życia społecznego i zawodowego bez ograniczeń. Dzisiejszy dzień ma na celu zwrócenie uwagi na wciąż napotykane problemy i wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami.

Do niedawna także w SPZOZ występowały bariery i ograniczenia, które stanowiły utrudnienia dla osób o szczególnych potrzebach. W grudniu 2021 roku dzięki staraniom Dyrekcji i Pracowników w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia” otrzymaliśmy grant w wysokości 644 411,50 tys. zł. Fundusze te pozwoliły na przeprowadzenie w placówce istotnych zmian w tym zakresie.

Prace budowlane trwały cały 2022 rok. Obejmowały one te części placówki, z których Pacjenci korzystają najczęściej, tj.: główne ciągi komunikacyjne, rejestrację, korytarze, klatkę schodową, poczekalnie oraz gabinet zabiegowy. Odbyliśmy wiele konsultacji m.in. z osobami z niepełnosprawnościami. Ponadto personel brał udział w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy na temat osób o szczególnych potrzebach. Było wiele wyzwań i trudności, które pokonaliśmy.

Dzięki temu od początku 2023 roku nasi Pacjenci mają do dyspozycji nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zakład opieki zdrowotnej.

Dla Was zmieniamy się na lepsze!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

 

 

Leave a reply