Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek 14 w Dęblinie Urszula Pielacka-Chodoła złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia” już 2019 roku. Wspólnymi siłami, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji oraz Pracowników SPZOZ pomyślnie przeszliśmy wszystkie etapy weryfikacji.

Decyzję o przyznaniu grantu w wysokości 644 411,50 tys. zł otrzymaliśmy w grudniu 2021 roku. Następnie przez cały 2022 rok realizowaliśmy zadania przewidziane w harmonogramie przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie POZ placówki SPZOZ w Dęblinie do standardów dostępności plus”.

Projekt „Dostępność Plus dla Zdrowia” realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich, z publicznych środków tj. budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON oraz z środków własnych SPZOZ.

Uzyskane wsparcie finansowe pozwoliło nam na dostosowanie naszej placówki do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży oraz osoby starsze.

Prace, które prowadziliśmy przez cały 2022 rok dotyczyły dostosowania tych części placówki, z których Pacjenci korzystają najczęściej, tj.: głównych ciągów komunikacyjnych, rejestracji, korytarzy, klatki schodowej, poczekalni oraz gabinetu zabiegowego.

Dzięki temu dofinansowaniu nasi Pacjenci mogą:

 • korzystać z nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami rejestracji
 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z montażem lepszego oświetlenia, ścieżek dotykowych na korytarzach, oznaczeniach zamontowanych na stopniach klatki schodowej oraz dostosowanych do potrzeb poręczach
 • korzystać z poczekalni wyposażonych w wygodne sofy i krzesła
  z podłokietnikami
 • dzieci w czasie oczekiwania na wizytę mogą zająć swoją uwagę nowymi zabawkami zamontowanymi w poczekalni pediatrycznej
 • Pacjenci mają dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego zarówno w gabinecie zabiegowym, lekarskim, jak i podczas wizyty domowej
 • dzięki zakupionym nowoczesnym urządzeniom Pacjenci mogą łatwiej komunikować się z personelem

Uzyskany grant pozwolił na zakup nowoczesnych urządzeń i sprzętu diagnostycznego takiego jak:

 • system kolejkowy – dwa kolejkomaty, które usprawnią sposób kolejkowanie
 • dwie pętle indukcyjne, czyli systemy wspomagania słuchu, które mają ułatwić obsługę pacjentów z dysfunkcjami tego zmysłu
 • trzy lupy elektroniczne, które znacząco poprawią osobom słabowidzącym zarówno czytanie, jak i pisanie
 • trzy tablety z oprogramowaniem Mówik, który wspiera komunikację
  z osobami mającymi problem z porozumiewaniem się za pomocą mowy.
 • Migam – zdalne połączenia z tłumaczem polskiego języka migowego poprzez naszą stronę internetową
 • dwa wózki inwalidzkie
 • dwa fotele do iniekcji oraz cztery fotele zabiegowe, sześć nowych kozetek
 • nowy fotel ginekologiczny z podnośnikiem elektrycznym dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 • fotel dla matki z dzieckiem lub osoby starszej, która poczuje potrzebę odpoczynku
 • przenośne aparaty USG, EEG i EKG
 • audiometr
 • bilirubinometr
 • detektor tętna płodu
 • densytometr
 • spirometr
 • defibrylator
 • podnośnik jezdny
 • dwie wagi z analizatorem składu ciała
 • skaner żył

Ponadto powstało stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej. Zadaniem asystenta jest pomoc osobom o szczególnych potrzebach w odnalezieniu się na terenie naszej placówki.

Uroczyste podsumowanie projektu

Uroczyste podsumowanie realizacji projektu miało miejsce w czwartek. W wydarzeniu udział wzięła m.in. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski, Radna Rady Powiatu Teresa Rayska, Radni Miasta Dęblin, Rada Społeczna SPZOZ, zaproszeni goście oraz pracownicy SPZOZ.

Podczas uroczystości zaprezentowano efekt końcowy przedsięwzięcia.

 

 

Leave a reply