10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

W tym ważnym dniu przypominamy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie funkcjonuje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. W Ośrodku zapewniona jest opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież z powiatu ryckiego w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Organizacja udzielania świadczeń

Aby zgłosić się na konsultację nie potrzebne jest skierowanie od lekarza. Świadczenie jest bezpłatne, w ramach NFZ.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Kontakt telefoniczny: 81 883 06 08; 796 447 902

e-mail: kontakt@spzozdeblin.pl

Ponadto w Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach kontraktu z NFZ oferujemy dorosłym i dzieciom, bezpłatną opiekę medyczną w zakresie:

  • porad psychiatrycznych
  • porad w zakresie uzależnień
  • porad psychologicznych
  • sesje wsparcia psychospołecznego
  • sesje psychoterapii

Więcej informacji i zapisy:

Kontakt telefoniczny: 81 883 06 08

Leave a reply