21 września – Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to rodzaj otępienia spowodowanego uszkodzeniem mózgu.
Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodzony jest od 1999 roku. Natomiast cały wrzesień to czas, kiedy lekarze, ale również bliscy chorych i sami chorzy starają się zwrócić uwagę ludzi zdrowych na tę chorobę, która dotyka coraz więcej osób.

W chorobie Alzheimera wyróżnia się trzy fazy. 

W pierwszym stadium (otępienie o niewielkim nasileniu) można się spodziewać kłopotów z pamięcią, orientacją, nauką nowych rzeczy, powtarzania czynności, np. sprzątanie, spożywanie posiłków, zażywanie leków. Występują także problemy z opowiedzeniem do końca rozpoczętej wypowiedzi. Pojawia się także spadek aktywności i zainteresowań, depresja, zaburzenia snu.

W drugim stadium (otępienie umiarkowane), które trwa od 2 do 12 lat zaburzenia pamięci są już dość znaczne. Chory nie pamięta imion swoich bliskich, nie ufa ludziom, unika ich. Występują zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej, trudności z przypominaniem sobie słów, zapominanie o głównym wątku w trakcie rozmowy. Dodatkowo pojawiają się problemy z orientacją w dobrze znanym otoczeniu, trudności z ubieraniem się, posługiwaniem sztućcami. Chory jest drażliwy, impulsywny, agresywny. Występują zaburzenia rytmu dobowego (traktowanie dnia jako nocy i odwrotnie) oraz omamy wzrokowe i słuchowe.

W trzecim stadium (otępienie  głębokie) chory nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania, kontakt z chorym jest utrudniony. Nie rozpoznaje bliskich, nie orientuje się w czasie, nie wytwarza i nie rozumie mowy, nie wykonuje podstawowych czynności życiowych. Chory wymaga całodobowej stałej opieki.

Osoby cierpiące na chorobę Alzheimera umierają średnio po 10-11 latach od postawienia diagnozy.

Choroba Alzheimera to choroba, która dotyka nie tylko samych chorych ale także ich opiekunów.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera pomoże uzyskać:

  • wsparcie psychiczne
  • informacje o źródłach pomocy
  • porady opiekuńczo-pielęgnacyjne
  • porady dla opiekuna

www.alzheimer-waw.pl

Ogólnopolski telefon zaufania 22 622 11 22 (wtorek, czwartek 15:00-17:00)

W SPZOZ w Dęblinie przy ul. Rynek 14 w Poradni Zdrowia Psychicznego oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną.

Więcej informacji i zapisy:

tel. 81 883 06 08

Leave a reply