Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek 14 realizuje narodowy program „Profilaktyka 40PLUS”.
Program został przedłużony do końca 2022 roku.

Dzięki badaniom profilaktycznym wiele chorób można wykryć bardzo wcześnie. Daje to szansę na uniknięcie długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Z programu mogą skorzystać wszyscy, którzy ukończyli 40 lat.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 • ocena miarowości rytmu serca

Jak skorzystać z programu “Profilaktyka 40Plus”?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • można także zgłosić się bezpośrednio do laboratorium (na czczo). Tam zostaną zrealizowane wszelkie formalności związane z dołączeniem do Programu. Następnie od razu można przystąpić do badań.

Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym.

Więcej informacji można uzyskać w laboratorium SPZOZ przy ul. Rynek 14: (81) 880 10 69 (w godzinach 7:00-14:35).

Leave a reply