Serdecznie dziękujemy Panu Leszkowi Grzybowi z SFC 24 za przekazanie do Pracowni Fizjoterapii SPZOZ przy ul. Rynek 14 bieżni elektrycznej.

Dyrektor SPZOZ Urszula Pielacka-Chodoła i Pracownicy SPZOZ

Leave a reply