Łącznie 50 osób zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie odbyło szkolenie przypominające podstawowe i zaawansowane z zakresu RKO (Resustytacja Krążeniowo-Oddechowa).

Szkolenie odbyło się w ubiegłym tygodniu w dniach od 8-10.06.2022r. Przeprowadził je ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem – Pan Konrad Chechelski z Centrum Kształcenia i Wdrożeń z Jaworzna.

Program szkolenia obejmował:

 • Ogólne zasady w ratownictwie, schemat BLS, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie służb ratunkowych.
 • Ćwiczenia z resuscytacji na fantomach dorosłych.
 • Ćwiczenia z resuscytacji na fantomach dzieci.
 • Ćwiczenia na fantomach z zakresu obsługi AED.
 • Ćwiczenia z układania pozycji bezpiecznej na boku, przenoszenia i ewakuacji.
 • Schemat postępowania z poszkodowanym przytomnym, wywiad, pozycje w ratownictwie.
 • Najczęstsze stany zagrożenia życia: zawał serca, udar mózgu, drgawki, zadławienie, duszność, ból brzucha, zatrucia, oparzenia, krwotoki, urazy, porażenie prądem.
 • Osoby o szczególnych potrzebach.

Rozpoczęcie resuscytacji – algorytm BLS krok po kroku

Algorytm BLS to instrukcja udzielania pierwszej pomocy „w pigułce”. Obejmuje kilka kroków, które należy wykonywać jeden po drugim w dokładnie takiej kolejności. To ważne nie tylko ze względu na prawidłowość postępowania, ale też dlatego, by robić je automatycznie bez zastanawiania się „co teraz?”.

 • Zapewnij bezpieczeństwo – najważniejsze jest własne bezpieczeństwo, następnie bezpieczeństwo poszkodowanego. Jeżeli nie jest bezpiecznie – nie podchodź do czasu usunięcia zagrożenia.
 • Oceń przytomność – zapytaj głośno, czy Cię słyszy, ściśnij ramiona poszkodowanego.
 • Odchyl głowę i sprawdź oddech – odchyl głowę do tyłu i unieś bródkę. Zbadaj oddech przez maks. 10 sek. Oddech prawidłowy to min. 2 oddechy / 10 sek.
 • Wezwij pomoc – Wezwij Zespół Ratownictwa Medycznego. Zadzwoń pod numer 112 lub 999 albo wyznacz kogoś, kto to zrobi.
 • Wskaż konkretną osobę do pomocy. W tym miejscu możesz polecić przyniesienie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
 • Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową – jeśli osoba nie oddycha prawidłowo: wykonaj 30 uciśnięć na środku klatki piersiowej na głębokość 5-6 cm w tempie 100-120/min. Wykonaj 2 oddechy ratownicze. Czynności te powtarzaj w cyklach 30:2.
 • Wykonaj defibrylację – jak najszybciej uruchom urządzenie AED i stosuj się do jego poleceń.
 • Kontynuuj działania aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, pojawienia się zagrożeń, powrotu prawidłowego oddechu, wyczerpania własnych sił.
Leave a reply