Miło nam jest poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy realizację programu E-stetoskop. Program dotyczył wykorzystania e-stetoskopu w telemedycynie.

W ramach projektu objęliśmy opieką medyczną w sumie 35 pacjentów z powikłaniami po przebyciu COVID-19. Były to osoby pełnoletnie.

Początkowo w projekcie brało udział 30 osób. Jednak w trakcie realizacji projektu  w związku z efektywnym wykorzystaniem urządzeń, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o udostępnieniu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dęblinie dodatkowego sprzętu medycznego. Dzięki temu mogliśmy zaprosić do udziału w projekcie dodatkowych 5 osób.

Pacjenci w trakcie realizacji programu samodzielnie wykonywali badanie płuc na podstawie prostych komunikatów urządzenia elektronicznego, a lekarz błyskawicznie uzyskiwał do nich dostęp w gabinecie lekarskim. Będąc w domu, pacjent nadal pozostawał pod opieką lekarza POZ. W przypadku wątpliwości, co do jakości realizowanego świadczenia, lekarz mógł zadecydować o zmianie formy dalszej diagnostyki i leczenia pacjenta.

30 pacjentów miało wykonanych 30 odsłuchów, tj. badań wykonanych za pomocą e-stetoskopów  w warunkach domowych. Natomiast 5 pacjentów miało wykonanych 15 odsłuchów.

Dzięki sprawnej realizacji programu SPZOZ na stałe pozyskał 35 e-stetoskopów, które mogą być wykorzystywane w gabinecie lekarskim lub w domu pacjenta.

Nasi lekarze poprzez udział w projekcie pozyskali wiedzę na temat działania i obsługi tego typu nowoczesnych urządzeń medycznych.

Leave a reply