Drodzy Pacjenci, miło nam poinformować, że od 1 kwietnia 2022 roku w SPZOZ przy ul. Rynek 14 realizowane będą świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Poradnię tworzyć będzie zespół specjalistów: lekarz psychiatra, psycholodzy kliniczni oraz terapeuci uzależnień.

Skierowanie

Aby skorzystać ze świadczeń nie potrzebujesz skierowania. Na leczenie zapraszamy osoby uzależnione lub współuzależnione, czyli osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą. Zapraszamy także osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Zadania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Głównymi zadaniami Poradni będzie diagnozowanie zaburzeń spowodowanych:

 • używaniem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin:

 • osób używających alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

W Poradni będą realizowane programy psychoterapii dla:

 • osób uzależnionych od alkoholu
 • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

Będą także udzielane indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla:

 • osób uzależnionych od alkoholu
 • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

Prowadzone będą również działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych.

 

 

Leave a reply