Drodzy Pacjenci, 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Dlatego właśnie dziś z ogromną przyjemnością pragniemy Państwu przekazać informację,
że zostaliśmy grantobiorcą projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Dostępność Plus dla Zdrowia”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał grant w wysokości ponad 644 tys. zł.

Wniosek o przyznanie tych środków złożyliśmy w grudniu 2019 roku. O fundusze mogły starać się placówki, które chciały umożliwić osobom niepełnosprawnym lepszą jakość usług.

W ramach przyznanych funduszy planowana jest przede wszystkim przebudowa rejestracji. Zostanie ona dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. wysokość lady będzie dostosowana do Pacjentów poruszających się na wózkach. Rejestracja przeniesiona zostanie nieco dalej w głąb korytarza, ale jednocześnie zostanie bardziej doświetlona.

Zostanie zakupione przenośne: USG i EKG. Sprzęt ten będzie służył Pacjentom, którzy
z jakiegoś powodu nie będą mogli do nas dotrzeć.

Ponadto celem pozyskania środków jest dostosowanie budynku dla osób niedowidzących m.in. zostaną odpowiednio oznaczone korytarze.

Dla Pacjentów z deficytami ruchowymi zostaną m.in. dostosowane poręcze i stopnie na schodach, tak aby były tej samej wysokości i były intuicyjne do stawiania kroków.

W ramach programu zostanie zakupiony także kolejkomat, nowe dostosowane do wymogów sofy, krzesła z podłokietnikami, ławki.

Za otrzymane pieniądze zostanie utworzone specjalne stanowisko dla osoby, której zadaniem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym odnaleźć się w budynku, czyli będzie przewodnikiem dla Pacjenta o pewnych niepełnosprawnościach, ta niepełnosprawność dotyczy także osób np. z zaburzeniami słuchu, mowy, widzenia czy z zaburzeniami psychicznymi.

Pracownicy SPZOZ, włącznie z Dyrekcją zbliżą się do problemów osób niepełnosprawnych poprzez cykl szkoleń przeprowadzonych przez zewnętrzne firmy.

Ponadto dużą barierą architektoniczną jest podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Posiadamy windę, z której mogą korzystać niepełnosprawni, jednak aby się do niej dostać trzeba przejechać dookoła budynku. Planujemy przebudować schody przy budynku tak żeby był zjazd dla wózków. Na ten cel zostaną zabezpieczone fundusze z własnego budżetu SPZOZ.

Wszystkie prace zostaną wykonane w najbliższym roku.

W celu realizacji projektu Dyrekcja oparła się na wskazówkach osób ze szczególnymi potrzebami i planuje z nimi dalszą współpracę.

Leave a reply