Drodzy Pacjenci, przypominamy że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie przy ul. Rynek 14 działa Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

Aby zgłosić się na konsultację nie potrzebne jest skierowanie od lekarza. Świadczenie jest bezpłatne, w ramach NFZ.

Kontakt telefoniczny: 81 883 06 08 lub 796-447-902

e-mail: kontakt@spzozdeblin.pl

Rejestracja internetowa: https://lekarzebezkolejki.pl/placowka/gabinet-psychologiczny-dla-dzieci-i-mlodziezy/deblin

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzież do 21 r.ż. z powiatu ryckiego w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Zwróć się do ośrodka jeśli:

– Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

– Masz problem z komunikacją z dzieckiem lub występuje brak relacji.

– Dziecko nie radzi sobie w trudnych sytuacjach.

– Podejmuje zachowania autodestrukcyjne.

– Dziecko wykazuje zaburzenia neurorozwojowe.

W ramach pomocy w ośrodku oferujemy:

– porady psychologiczno-diagnostyczne

– porada psychologiczne

– sesje psychoterapii indywidualnej

– sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej

– sesje wsparcia psychospołecznego

– Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego.

 

Leave a reply