W ostatnich tygodniach w krajobrazie terenów zielonych przy budynku SPZOZ przy ul. Rynek 14 zaszły ogromne zmiany. Zlikwidowano stare nasadzenia. W ich miejsce pojawiły się młode drzewka, krzewy i trawy. Przestrzeń pomiędzy roślinami wypełniono kamieniem ozdobnym. Na tyłach budynku zasiano ekologiczną łąkę kwietną. Wokół budynku podłączono także nowe oświetlenie i ustawiono nowe ławki.
Za wsparcie przedsięwzięcia rewitalizacji terenów zielonych wokół budynku SPZOZ serdecznie dziękujemy:
  • Panu Mieczysławowi Groblowi za podłączenie oświetlenia
  • Panu Leszkowi Grzybowi za wsparcie finansowe w założeniu ekologicznej łąki kwietnej
  • Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej za przewiezienie ziemi

Leave a reply