• Drodzy Pacjenci uprzejmie informujemy, że od dziś realizujemy program „Profilaktyka 40PLUS”. „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego….

    Read more
  • Drodzy Pacjenci, przypominamy że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie przy ul. Rynek 14 działa Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Aby zgłosić…

    Read more
  • W ostatnich tygodniach w krajobrazie terenów zielonych przy budynku SPZOZ przy ul. Rynek 14 zaszły ogromne zmiany. Zlikwidowano stare nasadzenia. W ich miejsce pojawiły się młode drzewka, krzewy i trawy. Przestrzeń pomiędzy roślinami wypełniono kamieniem…

    Read more