Jesteśmy jednostką akredytowaną przez Ministerstwo Zdrowia!

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie rekomendacji Centrum Monitorowania Jakością w Krakowie Minister Zdrowia nadał nam status jednostki akredytowanej.

Uzyskanie statusu jednostki akredytowanej to dla nas ogromne wyróżnienie – w powiecie ryckim jesteśmy obecnie jedyną placówką medyczną posiadającą Akredytację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Natomiast w województwie lubelskim jest tylko 17 takich placówek.

Dostosowanie organizacji pracy w placówce do wymogów standardów akredytacyjnych wymagała wysiłku wszystkich Pracowników jednostki. Jednak najważniejsi w tych działaniach są Pacjenci. Akredytacja daje Państwu gwarancję opieki, zwiększa szanse na efektywność leczenia oraz znacząco wpływa na poziom usług świadczeń zdrowotnych. Zobowiązuje nas do dalszego działania zgodnie z misją realizowaną przez SPZOZ ,,Udzielania świadczeń na jak najwyższym poziomie.”

Leave a reply