• 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Według prognoz WHO, do 2030 roku depresja będzie najczęściej…

    Read more
  • Jesteśmy jednostką akredytowaną przez Ministerstwo Zdrowia! Z przyjemnością informujemy, że na podstawie rekomendacji Centrum Monitorowania Jakością w Krakowie Minister Zdrowia nadał nam status jednostki akredytowanej. Uzyskanie statusu jednostki akredytowanej…

    Read more