Drodzy Pacjenci z przyjemnością pragniemy poinformować iż w ubiegłym tygodniu podczas Sesji Rady Miasta jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej naszej Przychodni.

Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej sytuacja finansowa SPZOZ jest stabilna. Terminowo regulowane są wszystkie zobowiązania.

Jednocześnie informujemy iż w 2020 roku kontynuujemy podjętą w 2019 roku politykę i strategię rozwoju zakładu poprzez m.in. zakup sprzętu do pracowni psychotechnicznej, zakupiliśmy sprzęt do terapii falą uderzeniową, ponieśliśmy także nakłady na wdrożenie akredytacji POZ.

Przeprowadziliśmy również remont laboratorium.

 

Przypominany, że w ramach profilaktyki Covid-19 od 1 marca 2020r. zostały wdrożone następujące procedury:

 

  • Cały personel używa odzieży ochronnej – fartuchów, maseczek, przyłbic oraz rękawic.
  • Prowadzimy systematyczną  dezynfekcję między innymi klamek, sprzętu i gabinetów lekarskich.
  • Przed wejściem na teren placówki Pacjenci dezynfekują dłonie, mają mierzoną temperaturę.
  • Pacjenci mają możliwość rejestracji na wizytę telefonicznie, poprzez aplikację VisiMed lub poprzez naszą stronę internetową. Umawiani są na konkretne godziny, zgodnie z nimi wchodzą do budynku SPZOZ i kierują się na umówioną wizytę.
  • Pacjentom POZ udzielane są teleporady. Natomiast jeśli lekarz stwierdzi konieczność odbycia wizyty bezpośredniej to taka odbywa się na bieżąco.

Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych od 1 marca 2020 roku do 26 sierpnia udzieliliśmy łącznie 32 289 porad, z czego 22 825 były świadczeniami udzielonymi w formie wizyty osobistej.

Leave a reply