Drodzy Pacjenci, prosimy o uaktualnianie swoich danych kontaktowych, zwłaszcza numer telefonu, w rejestracji Przychodni.

W obecnie trwającej epidemii koronawirusa, w trosce o Wasze zdrowie, jest to szczególnie istotne.

Leave a reply