Informacje dla Pacjentów SPZOZ w Dęblinie ul. Rynek 14

Szanowni Pacjenci, w związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym już z początkiem marca wprowadziliśmy pierwsze zmiany w funkcjonowaniu przychodni mające na celu ochronę nas wszystkich – Pracowników i Pacjentów. Zatem :

1. Zostały uruchomienie teleporady dla naszych Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Lekarze udzielają teleporad na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia. Pacjent otrzymuje zalecenia, e-receptę. Lekarze mają również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA). W przypadkach uzasadnionych lekarz po przeprowadzonym wywiadzie podejmuje decyzję czy jest niezbędna wizyta pacjenta w miejscu udzielania świadczeń.

2. W ramach profilaktyki Covid-19 zostały wdrożone następujące procedury:

  • Cały personel używa odzieży ochronnej – fartuchów, maseczek, przyłbic oraz rękawic.
  • Prowadzimy systematyczną  dezynfekcję  między innymi klamek, sprzętu i gabinetów lekarskich.
  • Przed wejściem na teren placówki Pacjenci dezynfekują dłonie, mają mierzoną temperaturę a także przeprowadzany wywiad (pacjent wypełnia ankietę zagrożenia COVID-19).

3. W celu zachowania środków bezpieczeństwa zdecydowaliśmy o zmianie miejsca udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Od 4 kwietnia świadczenia NPL udzielane są w siedzibie SPZOZ Filia os. Lotnisko przy ulicy gen.pil. J. Kowalskiego 302/27L.

4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracujemy w systemie zmianowym.

5. Przez 2 tygodnie wspieraliśmy pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Dęblinie w zakresie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dziękujemy im za zaufanie.

Wszelkie wprowadzane przez nas procedury podyktowane są koniecznością zabezpieczenia Personelu i Pacjentów przed zakażeniem koronawirusem. Tylko w ubiegłym tygodniu udzieliliśmy 412 teleporad Pacjentom Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 196 Pacjentom Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Po wcześniejszej konsultacji telefonicznej około 100 osób skorzystało z bezpiecznej wizyty u lekarza specjalisty. Badania z zakresu Medycyny Pracy realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Nasze laboratorium również funkcjonuje z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.   

W celu udogodnienia zarejestrowania się do Przychodni przypominamy o możliwości korzystania z aplikacji VisiMed oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Pacjentom za zrozumienie i współpracę. Dzięki temu wszyscy czujemy się bezpieczniej.

Jednocześnie  dziękujemy za wsparcie naszych działań wszystkim życzliwym nam instytucjom, Pani Burmistrz, Radnym, firmie Outlet z Ryk, SFC24 – ich członkom i prywatnym osobom za systematyczne przekazywanie środków ochrony osobistej a także środków dezynfekcyjnych. 

Urszula Pielacka-Chodoła, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

Leave a reply