Badania z zakresu Medycyny Pracy – zmiany w realizacji

Drodzy Pacjenci, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, jak również w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadzamy zmiany dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy. Zmiany podyktowane są koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2.

Badania z zakresu Medycyny Pracy w SPZOZ realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Wykonujemy badania Pracownikom, którym kończy się termin ważności orzeczenia oraz osobom posiadającym skierowanie na badanie wstępne i kontrolne.

Prosimy o kierowanie Pracowników na badania z zakresu Medycyny Pracy poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny: 728 397 531 w godzinach od 7.00 do 14.30.

W czasie trwania stanu epidemii Pracownicy, którzy zgłoszą się na badania profilaktyczne zostaną poproszeni o przejście procedury profilaktycznej przed wejściem do budynku SPZOZ.

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z teleporady u lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów.

Rejestracja w celu ustalenia teleporady – POZ, AOS

  • 81 5065555
  • 534 037 258
  • 728 397 530

Udzielający teleporady lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia Pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA), e-skierowania oraz kontynuację e-recept. Teleporady Pacjentom POZ są udzielane do godziny 18.00.

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się z Pacjentami, którzy miały wyznaczone termin wizyty u lekarza specjalisty.

Po godzinie 18.00 rejestracja w celu ustalenia teleporady NPL (Nocnej Pomocy Lekarskiej) odbywa się pod nr telefonu : 534037258

Leave a reply